VITALIJA BOGUTAITĖ-Keblys
– JAV išeivijos poetė, pedagogė, visuomenininkė, poeto Nado Rastenio gyvenimo (Baltimorė) ir kūrybinio palikimo ekspertė.


JUOZAS GAILA
– žurnalistas, JAV išeivijos visuomenės veikėjas, poeto Nado Rastenio kūrybinio palikimo ir visuomeninės veiklos (Baltimorė) ekspertas.


ELENA BRADŪNAITĖ-Aglinskienė
– JAV lietuvių bendruomenės veikėja, etnologė, etninių kultūrų ekspertė, poeto Kazio Bradūno dukra.


VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS
– Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, politikas, visuomenės veikėjas.


 

Svetainėje lankosi 15 svečių ir nėra prisijungusių narių