ELENAI BRADŪNAITEI-AGLINSKIENEI,
JAV lietuvių bendruomenės veikėjai, etnologei, etninių kultūrų ekspertei,
Ignalinos kraštiečių klubo valdybos 2017 m. rugsėjo 15 d. sprendimu už nuoširdžių ryšių plėtojimą su Ignalinos kraštiečių klubu, aktyvią visuomeninę veiklą, meilę ir pagarbą Ignalinos kraštui ir jo žmonėms bei poeto Kazio Bradūno 100-ųjų metinių proga suteikiamas

IGNALINOS KRAŠTIEČIŲ KLUBO GARBĖS NARĖS VARDAS

Ignalinoje veikiantis Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuras ir jo suburta darbo grupė   kartu su Šilutės, Pagėgių, Prienų ir Trakų savivaldybėmis dalyvauja  VšĮ  Ateities visuomenės instituto vykdomame projekte  „Kultūros produktų/paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, ugdant regionų kultūros darbuotojų kompetencijas: kultūrinės inovacijos ir jų sklaida, kuriant kultūrinį regiono identitetą“.  Birželio 20 dieną Kauno technologijos universitete vyko šio projekto baigiamasis renginys, kuriame pristatytos keturių savivaldybių (Trakų komanda nedalyvavo) darbo grupių sukurtos miestų vizijos. Ignalinos – meilės miesto – vizija pripažinta geriausia ir turinti daugiausia įgyvendinimo galimybių.

Skaityti daugiau: Ignalinos – meilės miesto vizija pripažinta geriausia

Birželio 22 dieną meras Henrikas Šiaudinis priėmė į svečius iš Vilniaus atvykusius Ignalinos kraštiečių klubo prezidentę Renę Jakubėnaitę ir narius Zitą Kindurienę, Vytautą Kindurį, Joną Jonyną ir Vygandą Čeponį. Buvo aptarti klubo veiklos ir bendradarbiavimo su savivaldybe klausimai, pasidalinta mintimis apie buvusius ir planuojamus renginius.

Ignalinos kraštiečių klube apie 60 narių. Tai ir žinomi politikai, menininkai, mokslo žmonės, gimę ir augę Ignalinoje, arba tiesiog labai mylintys šį kraštą. Kraštiečių klubas kviečia prisijungti ir naujų narių, jaunų kūrybingų žmonių, gebančių įprasminti savo meilę tėviškei, prisidėti įgyvendinant gražias iniciatyvas.

Skaityti daugiau: Savivaldybėje su kraštiečiais aptartos prasmingos iniciatyvos 

Informuojame visus Ignalinos kraštiečių klubo narius dėl banko sąskaitos pasikeitimo
Nauja asociacijos „Ignalinos kraštiečių klubas“ sąskaita yra 
SEB banke, sąskaitos Nr. LT89 7044 0600 0814 6690.
Įmonės kodas 300629793

INFORMUOJAME, kad asociacijos „Ignalinos kraštiečių klubas“ visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2016 m. vasario 20 d., nuspręsta:

Patvirtinti naujus asociacijos narių nario mokesčio tarifus:

  1. Metinis nario mokestis dirbantiems nariams – 30 Eur.
  2. Metinis nario mokestis nedirbantiems nariams ir pensininkams – 15 Eur.
  3. Nario mokestį metų eigoje galima mokėti dalimis.
  4. Pageidautina nario mokestį mokėti banko pavedimu.

REKVIZITAI:

Asociacija „Ignalinos kraštiečių klubas“
Latvių g. 19a-1, Vilnius
Įmonės kodas 300629793
A/s LT89 7044 0600 0814 6690
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Svetainėje lankosi 68 svečiai ir nėra prisijungusių narių