Ignalinos kraštiečių klubo valdyba ir jo prezidentė Renė Jakubėnaitė lankėsi Ignalinoje ir susitiko su savivaldybės meru Justu Rasiku, mero pavaduotoju Manfredu Žymantu bei savivaldybės administracijos direktore Jūrate Balinskiene. Buvo pristatyta klubo veikla, kalbėta apie bendradarbiavimo su savivaldybe tęstinumą. Klubo nariai naujajai rajono valdžiai linkėjo sėkmės įgyvendinant planus, norus ir žmonėms duotus pažadus bei patys žadėjo savo idėjomis prisidėti prie mylimo Ignalinos miesto ir krašto garsinimo.

Vilniuje veikiantis Ignalinos kraštiečių klubas buvo įsteigtas 2007 metais. Klube susibūrę daugiau nei 60 įvairių profesijų kraštiečių, kurie myli Ignaliną, nori ją lankyti,  garsinti bei prisidėti prie įvairių veiklų. Klubas bendradarbiauja su savivaldybe, rajono kultūros įstaigomis, dalyvaujama bendruose pažintiniuose, kultūriniuose renginiuose Ignalinoje ir Vilniuje. Kraštiečiai prisiminė prasmingą susitikimą Vilniaus mažajame teatre, Ignalinos krašto pristatymą Lietuvos mokslų akademijoje, kur jie buvo pakviesti, praeitą vasarą savivaldybės organizuotą ekskursiją po rytinį Ignalinos rajono pakraštį, taip pat profesionalių menininkų dailės  plenerą ir kitus renginius. "Tikimės, kad mūsų bendravimas ir toliau prasmingai tęsis. Mums labai malonu, kai esame pakviečiami į rajono šventes. Visada stengiamės dalyvauti, ne visur ir rajone dar esame buvę. Sekame pranešimus internetinėje erdvėje, gauname savivaldybės informaciją elektroniniu paštu..."– pasakojo kraštiečiai Zita Kindurienė, Vytautas Kindurys, Audronė Valivonienė.

Kraštietis, Labdaros ir paramos Gailestingumo fondo vadovas Vygandas Čeponis savivaldybės vadovams dovanų atvežė keletą savo religinės-filosofinės tematikos knygų „Visa Jame".  Renė Jakubėnaitė dovanojo klubo parengtus enciklopedinius žinynus ir perdavė šilčiausius vieno iš klubo steigėjų Česlovo Juršėno linkėjimus. Ji minėjo, kad knygos jau yra kiek pasenusios, todėl reikėtų antrojo atnaujinto leidimo. 

Susitikime taip pat aptartas kraštiečio Nado Rastenio atminimo įamžinimo Ignalinoje klausimas.  Kaip sakė Renė Jakubėnaitė, ši tema nagrinėta  jau keletą metų, tačiau iki šiol nėra priimta jokių sprendimų. Nadas Rastenis 1891 m. gimė mūsų krašte, Stagalėnų kaime, tačiau  nėra labai žinomas, nes 1911 metais emigravo ir iki mirties gyveno  JAV.  1924  m. N. Rastenis baigė teisės studijas Bostono universitete, vertėsi advokatūra. Buvo aktyvus lietuvių visuomeninio gyvenimo dalyvis, vaidino ir dainavo pusbrolio Miko Petrausko operetėse.  Į anglų kalbą išvertė Antano Baranausko „Anykščių šilelį“, K. Donelaičio „Metus“, Bronės Buivydaitės libretą „Jūratė ir Kastytis“. Už romaną  „Karo prakeikimas“ autoriui buvo įteiktas laurų vainikas, o 1967 m. N. Rastenis  pristatytas Nobelio Taikos premijai gauti. Merui Justui Rasikui kraštiečiai perdavė jų surinktą informaciją apie Nadą Rastenį ir anksčiau rengtus dokumentus. Meras pažadėjo su šia medžiaga susipažinti ir pateikti savivaldybės nuomonę dėl galimų sprendimų. 

Savivaldybės meras J. Rasikas kalbėjo apie dedamas pastangas pateisinti pasitikėjimą suteikusių rinkėjų lūkesčius. Jis sakė, kad jau trisdešimt metų Ignalinos kraštas jam yra savas, nes čia vasaras leisdavo tėvų sodyboje, čia sukūrė šeimą, čia gimė dukra, todėl jo didžiausias noras yra parodyti, kad Ignalina gali atgimti, prisikelti naujam gyvenimui, tačiau tam reikia rimto sutelkto darbo ir aplinkos, kurioje žmonės galėtų atskleisti savo potencialą, parodyti kūrybiškumą, nebijoti reikšti savo nuomonės, teikti pasiūlymų.

Savivaldybės vadovai sakė,  kad rudenį norėtų surengti susitikimą su kuo daugiau kraštiečių klubo narių ir tikisi, kad būtent kraštiečiai bus tie žmonės, kurie aktyviai prisidės prie Ignalinos vizijos kūrimo, pateiks vertingų idėjų, pasiūlymų ir juos bus galima panaudoti įgyvendinant investicinius projektus. Na, o kraštiečiai išreiškė norą dalyvauti "Galapagų" muzikos festivalyje, nes labai domisi visa su juo susijusia informacija ir džiaugiasi, kad toks garsus renginys vyks Ignalinos krašte.  

Parengė Lina Kovalevskienė

 

Svetainėje lankosi 75 svečiai ir nėra prisijungusių narių