Jau daugelį metų Vilniuje veikia „Ignalinos kraštiečių klubas“, kurio veikla neapsiriboja tik Vilniumi ar tik Ignalina... Siekia net iki JAV, Baltimorės ir kitų pasaulio kraštų...

Šiais metais Ignalinos kraštiečių klubo nariai ir partneriai ne kartą minėjo Vilniaus jubiliejinius metus, iš Lietuvos sostinės vežė šventinius sveikinimus gimtajam Ignalinos kraštui su tapybos parodomis, aktoriais, žymiais dailininkais. Glaudus kraštiečių bendradarbiavimas su gimtuoju kraštu, su Ignalinos rajono savivaldybės kultūros įstaigomis bei rajono valdžia sulaukė ir Ignalinos mero Laimučio Ragaišio bei kitų savivaldybės atstovų atsakomojo vizito ir sveikinimų kraštiečiams, gyvenantiems Vilniuje bei Vilniaus savivaldybės vadovams Lietuvos sostinės 700 metų gimtadienio proga.

Vilniaus rotušėje susirinkę Ignalinos kraštiečių klubo nariai bei svečiai gražiai paminėjo Vilniaus jubiliejinius metus, prisiminė daug iškilių Ignalinos krašto žmonių, garsinusių ne tik savo kraštą, bet ir visą Lietuvą. Tai poetas, vertėjas, Baltimorės (JAV) Grabės pilietis, 1967 m. nominuotas Nobelio Taikos premijai Nadas Rastenis, kompozitoriai, žymūs atlikėjai Mikas ir Kipras Patrauskai, pirmasis Lietuvos premjeras Augustinas Valdemaras, politikai Antanas Terleckas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai Česlovas Juršėnas, klubo Garbės narys Vytenis Povilas Andriukaitis ir daugelis kitų.

Renginį vedęs aktorius Kristijonas Siparis Balio Sruogos poezijos žodžiais priminė Vilniaus legendą apie kunigaikščio Gedimino sapną ir miesto gimimą.

Šventinio renginio metu Ignalinos savivaldybės meras Laimutis Ragaišis pasveikino Vilnių, Vilniaus vadovybę ir kraštiečius, pasidžiaugė, kad Ignalinos žmonės padeda garsinti Vilnių, puošti jį darbais, savo kūriniais, džiaugėsi, kad kraštiečiai nepamiršta gimtojo krašto ir įvairiomis formomis palaiko ryšius su Ignalinos žmonėmis.

Kad Ignalina augina Vilniui naujas kartas – akivaizdus pavyzdys – atvykę Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos moksleiviai Žymantas Ivanauskas, klasikinė gitara 5 kl. (mokytojas Raimondas Jasiulionis). Žymantas – daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas ir Kostas Kutra, fleita, 9 kl. (mokytojas Paulius Gefenas). Algirdo Budrio IV-ojo medinių pučiamųjų instrumentų solistų konkurso, respublikinio fleitininkų solistų konkurso „Flute Promtu-2022“ ir kitų respublikinių konkursų laureatas.

Ignalinos rajono vadovus ir susirinkusius kraštiečius bei renginio svečius sveikino Vilniaus savivaldybės tarybos narys, diplomatas Remigijus Motuzas, pasidžiaugė tokiu gražia Ignalinos kraštiečių klubo veikla, prasmingu bendravimu su gimtojo krašto žmonėmis. Gautus sveikinimus Vilniui iš Ignalinos mero Laimučio Ragaišio rankų įsipareigojo perduoti Vilniaus miesto merui ir Vilniaus savivaldybei.

Vilnių ir Ignaliną jungiančią kalbą pasakė Paliesiaus dvaro valdytojas Julius Ptašekas, pakvietęs tiek vilniečius, tiek ignaliniečius aktyviai dalyvauti dvare vykstančiuose renginiuose.

Visus sudomino Ignalinos kraštiečių klubo prezidentės Renės Jakubėnaitės kalba tiek jos užduotas klausimas – kas sieja Ignaliną ir Baltimorę, kas nutiesė bendrystės kelius nuo Baltimorės per Vilnių iki Ignalinos. Tai ir išeivijos poetai Nadas Rastenis, Vitalija Bogutaitė, žurnalstas visuomenės veikėlas Juozas Gaila ir renginyje dalyvaujantis istorikas, žurnalistas Saulius Pilinkus. Tai Saulius Pilinkus ir Nadas Rastenis už aktyvią visuoemninę veiklą, žinomą visame pasaulyje, paskelbti Baltimorės Garbės piliečiais. Na, o istoriko, menotyrininko, žurnalisto Sauliaus Pilinkaus kalba atsakė į visus klausimus....

Renginyje dalyvavo ir šiltus sveikimus skyrė tiek Vilniui, tiek Ignalinos kraštiečių klubui LR Prezidento vyriausioji patarėja, Ignalinos kraštietė Jolanta Karpavičienė, Vilniaus rotušės valdytojas Perlis Vaisieta, pakvietęs merą Laimutį Ragaišį pasirašyti Pasaulio miestų merų Garbės knygoje. Gera nuotaika dalinosi kiti renginio svečiai ir dalyviai bei Ignalinos rajono savivaldybės delegacijos nariai – mero pavaduotojas Imantas Umbražiūnas, tarybos nariai Jonas Baltakis ir Vilius Cibulskas, administracijos atstovai.

Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė Renė Jakubėnaitė dėkojo Ignalinos ir Vilniaus vadovams už dėmesį klubui, jo veiklos vertinimą, pasidalino mintimis apie klubo planuojamus renginius ateityje, kurie numatyti tiek Vilniuje, tiek Ignalinos krašto įvairiose vietose... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ignalinos kraštiečų klubo informacija

Svetainėje lankosi 60 svečių ir nėra prisijungusių narių