Ignalinos kraštiečių klubas antradienio popietę susitiko su kraštiečiu, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataru, žurnalistu, žymiu politiku ir nuostabiu žmogumi Česlovu Juršėnu.

„Tai žmogus, inicijavęs Ignalinos kraštiečių klubo steigimą bei nuolat palaikantis ir skatinantis jo veiklą“ - sveikindama jubiliatą 85-mečio proga sakė klubo prezidentė Renė Jakubėnaitė. Gražių žodžių negailėjo, kraštiečio plačia veikla džiaugėsi klubo valdybos pirmininkė Audronė Valivonienė, klubo valdybos nariai, steigėjai Volanda Raupelytė-Chailova, Vytautas Kindurys, Vygandas Čeponis bei kiti, dalyvavę renginyje.
Pats jubiliatas Česlovas Juršėnas dalijosi gyvenimo patirtimi visuomeninėje ir politinėje veikloje, prisiminė jaunystės draugus, mokytojus, bičiulius...

Renginio metu jubiliatas pristatė ir savo naujausią knygą „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“, kuri aprėpia biografiją, jo aktyvų dalyvavimą, sprendžiant Lietuvai svarbius reikalus. Tiek knygoje, tiek „Volandos galerijoje“, kurioje v yko šis susitikimas, jubiliatas kalbėjo apie įvairius gyvenimo nutikimus nuotaikingai, gyvai, kartais ironiškai ar autoironiškai...
Linkėdami kraštiečiui ir doram politikui Česlovui Juršėnui ilgo ir gražaus gyvenimo kelio, susitikimą baigėme tardami „Ilgiausių metų...“

 
 
 
 
 
 

Svetainėje lankosi 49 svečiai ir nėra prisijungusių narių