Sukako 500 metų, kai Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė ir išspausdinta pirmoji knyga LDK - "Mažoji kelionių knygelė" (1522 m.), o šie metai paskelbti Pranciškaus Skorinos metais. Ta proga M. ir J. Šlapelių muziejuje vykusiame pokalbyje - renginyje klubo nariai aktyviai dalyvavo mūsų klubo gero bičiulio inžinieriaus, istoriko, restauratoriaus Petro Kanevičiaus paskaitoje "Pranciškus Skorina ir jo laikmetis".

Tai vienas iš ciklo "Pasižvalgymai po kultūrinį Vilnių" renginių. Diskusija, atsakymai į klausimus, Ignalinos krašto istorijos keliai ir klystkeliai - dar daug susitikimų galės vykti ir ateityje su įdomiais žmonėmis.

Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė
  Renė Jakubėnaitė

 
 

Svetainėje lankosi 61 svečias ir nėra prisijungusių narių