Spektaklis "Gėlyno taika" apie kraštietį, JAV išeivijos poetą, vertėją, teisininką, aktyvų kultūros ir visuomenės veikėją Nadą Rastenį, Šaltojo karo metais nominuotą Taikos Nobelio premijai, šį kartą kovo 11-12 dienomis pakvietė Vilniaus visuomenę, jos kultūros institucijų žmones vienytis akcijai už taiką Ukrainoje. Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus salėje ir kieme vyko palaikymo ukrainiečiams renginiai, tema apie taiką aktuali visais pasaulio istorijos etapais, spektaklio "Gėlyno taika" vėl vedė keliu nuo pirmojo pasaulinio karo, kuriame dalyvavo Nadas Rastenis, per ilgus Šaltojo karo ir geležinių sienų laikus iki šiomis dienomis visus sukrėtusio karo Ukrainoje.

Nadas Rastenis visais savo gyvenimo etapais buvo kovotojas už taiką. Apie tai byloja jo kūryba, vertimai, laiškai įvairioms tarptautinėms organizacijos ir kt. Simboliška, kad šių renginių metu Nadas Rastenis po daugelio metų suvedė savo tiesioginių giminių ir savo pusbrolio kompozitoriaus Miko Petrausko tiesioginių palikuonių pačius artimiausius giminaičius... Buvo nuostabus susitikimas ir pasidalinimas prisiminimais apie šiuos du nuostabius didžiulės erudicijos ir aukštos kultūros žmones, tikrus patriotus, visą gyvenimą dirbusius Lietuvos labui ir kovojusiems kultūros ir meno priemonėmis už taiką visame pasaulyje. Smagu buvo susitikti Ignalinos kraštiečių klubo nariams su Miko Petrausko dukra Prota Skalandiene, anūke Aurelija Jolanta Kazbariene, proanūke Agne Kisieliene. Akcijos renginių metu surinktos lėšos buvo skiriamos kovai už taiką Ukrainoje. Ignalinos kraštiečių klubas taip pat prie akcijos prisidėjo lėšomis ir organizaciniais darbais.

Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė Renė Jakubėnaitė

 
 
 
 

Svetainėje lankosi 89 svečiai ir nėra prisijungusių narių