Noriu pasidalinti gera žinia, nors ji atėjusi pas mus jau pernai metais. Džiaugiuosi, kad Ignalinos kraštiečių klube yra daug aktyvių, kūrybingų, sumanių, dėmesingų kitiems žmonių. Vienas tokių – Vygandas Čeponis, aktyvus klubo valdybos narys, vienas iš klubo steigėjų. Vygandas yra aktyvus visuomenininkas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos tarybos narys, daug laisvo laiko skiriantis pagalbai socialiai remtiniems žmonėms, jų problemoms spręsti, bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe dėl oraus nežinomų žmonių, benamių palaidojimo.

Viena iš svarbių V. Čeponio laisvalaikio veiklų – bendravimas su žmonėmis, reikalingais dvasinės paramos. Jo mintys šia tema perteikiamos jau ne vienoje jo parašytoje knygoje. Džiugu, kad į jo knygą „Visa Jame“ atkreipė dėmesį Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje. Ambasadorius Eduardas Borisovas padėkojo Vygandui Čeponiui už knygoje iškeltus aktualius pamąstymus, kokiais darbais ir mintimis prisidedame, kad pasaulis būtų geresnis.

Linkiu Vygandui ir visiems Ignalinos kraštiečių klubo nariams savo darbu, visuomenine veikla, parama Ignalinos rajono žmonėms ir organizacijoms visada ir visur garsinti gimtąjį Ignalinos kraštą.

Ignalinos kraštiečių klubo prezidentė
Renė Jakubėnaitė

Svetainėje lankosi 44 svečiai ir nėra prisijungusių narių