Šių metų vasario mėnesį Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje pristatytas viešosios bibliotekos projektas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ dėl karantino turėjo sustabdyti savo renginius. Ir koks smagumas visiems buvo, kai birželio 17 dieną biblioteka pakvietė išvykai į Salako bažnyčią. Labai gražią, unikalią, tikrą kultūros paveldo perlą. Minėtas projektas skirtas visiems besidomintiems bažnyčių istorija, sakraliniu ir krašto kultūros paveldu. Jo veiklos tikrai įvairios: tai ir bažnyčių lankymas, susipažinimas su jų istorija, švietėjiškų paskaitų ciklas „Ateik ir naujai pažink“, taip pat parodos, sakralinės muzikos koncertai ir edukacijų ciklas „Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys“. Iš viso 28 renginiai, aplankant ne tik Ignalinos, bet ir Zarasų, Molėtų, Utenos, Švenčionių rajonus.

Salake ignaliniečius sutiko klebonas Egidijus Vijeikis. Jis pasidžiaugė gražiu projektu ir šiek tiek papasakojo apie Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčią, prisiminė čia kunigavusius dvasininkus. Daugiau įdomių faktų apie bažnyčią atskleidė gidė Kristina Ivanovaitė, daugiau akcentavusi 20-ojo įvykius. Iš Žemaitijos į Salaką 1905 m. atvykęs klebonas Antanas Kryžanauskas rado medinę bažnyčią. Tai buvusi šeštoji šios vietovės bažnyčia (pirmoji pastatyta 15 amžiuje). Tačiau ji sudegė, ir klebonas su parapijiečiais sumanė pastatyti akmeninę, tokią, kuriai joks gaisras nebūtų baisus. Klebonas organizavo akmenų rinkimą ir vežimą. Akmenskaldžiai skaldė didžiules plytas, buvo įrengti 6 metrų gylio pamatai, mūrijamų sienų plotis siekė net 168 cm. Jos sudarytos iš trijų sluoksnių: iš lauko tašyti akmenys, vidinis sluoksnis paprastų lauko akmenų, o iš vidaus eilė plytų ir tinkas. Rišamoji medžiaga – kalkės. Kalkakmenius rinko vaikai ir nešė į Salaką. Bažnyčios bokštą buvo numatyta iškelti iki 95 metrų aukščio. Tačiau statybos metu apgriuvus pastoliams, aukštis sumažintas iki 80 metrų.

Bažnyčia pastatyta per 5 metus (1906-1911), statybos kainavo 98 tūkst. rublių. Vargonai pagaminti 1914 m. meistro Gebelio Karaliaučiuje. Pirmojo pasaulinio karo metu jų išsaugoti nepavyko – išsivežė vokiečiai perlydyti į ginklus. 1927 m. vėl įsigyti trys varpai. Didysis 1300 kg. pakrikštytas šv. Petro ir Povilo vardu, vidutinysis 801 kg. svorio – šv. Jurgio ir trečiasis 140 kg – šv. Antano vardu. Įkelti į bokštą pirmą kartą jie iškilmingai suskambo Velykų rytą. Salako bažnyčia labai nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metais, buvo sugriautas bokštas, nebeliko langų stiklų ir presbiterijos vitražų. Po karo ji kiek paremontuota, bet visiškai atstatyta tik 1989 m., kai tapo kultūros paveldo vertybe. Tik bokštas kiek sumažėjo, dabar jis 72 metrų aukščio. Dalis renginio dalyvių siaurais stačiais laipteliais užlipo į bokštą, apžiūrėjo tris brolius varpus, pasigrožėjo apylinkių vaizdais.

Šventoriuje apžiūrėta iš girnapusių pastatyta koplytėlė ir paminklas Lietuvos krikšto 400-osioms metinėms, aplankytas klebono Antano Kryžanausko kapas. Bažnyčios viduje visus sužavėjo kryžminiai skliautai, puošnūs Lietuvos garsius dvasininkus vaizduojantys vitražai ir žvilgsnius traukiantis meniškas mūrinis altorius. Jo centre esanti Nukryžiuotoji skulptūra išsaugota iš senosios sudegusios bažnyčios.

Po įdomios ekskursijos, pasivaikštinėjimo ir užlipimo į bokštą visi renginio dalyviai susėdo klausytis Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos dovanoto koncerto. Sakralines giesmes giedojo Birutė Paukštienė ir Aldona Čeponienė, grojo Laima Kutrienė, pora kūrinių atliko Monika Sapiegaitė (smuikas) ir Kostas Kutra (fleita). Išgyventos tikrai nepakartojamos akimirkos dvasingoje aplinkoje. Po koncerto atlikėjams dėkota plojimais, jiems įteiktos gėlės, bibliotekos dovanėlės. Už apsilankymą, buvimą ir nuostabų koncertą ignaliniečiams dėkojo klebonas Egidijus Vijeikis.

Projekte „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ numatyta aplankyti Ignalinos rajono Palūšės Šv. Juozapo, Mielagėnų Šv. Jono Krykštytojo, Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo, Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo, Linkmenų Švč. Trejybės, Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčias, taip pat Molėtų parapijos Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo ir Videniškių Šv. Lauryno bažnyčias, Videniškių vienuolyno muziejų. Mielagėnų Šv. Jono Krykštytojo bažnyčioje aktoriai A. Bialobžeskis, E. Jaujininkaitė ir H. Parulis (klarnetas) atliks literatūrinę muzikinę programą „Vaižgantas. Tiesos ugnimi”.

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre birželio 18 dieną vyko edukacija Bažnytinių žvakių liejimas. Molėtų, Ignalinos ir Grybėnų bendruomenei bus skirtos edukacijos „Žvakidės iš molio“ su dailininkė Nerija Daubare. Edukacijos – „Žaislai eglutei iš šiaudų“ su tautodailininke Irena Eitminavičiene vyks Ignalinoje, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Sukurti darbeliai bus eksponuojami Ignalinos krašto muziejuje. Taigi įdomių veiklų ir išvykų laukia daug. Tikimasi, kad jie suburs ne tik bibliotekos bičiulius Ignalinos rajone, bet ir dovanos naujų pažinčių, neš gerą žinią kaimynams.

Lina Kovalevskienė

Svetainėje lankosi 57 svečiai ir nėra prisijungusių narių