Penktus metus rengiamos Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos prestižui ir sklaidai didinti. Šiais metais pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų sostine tapo Ignalina. Čia lietuvių kalbai skirti renginiai vyks iki rugsėjo mėnesio. Vasario 12 dieną Ignalinos viešojoje bibliotekoje šventiškai atidarytos Lietuvių kalbos dienos. Ignalina sulaukė garbių svečių, buvo skaitomi pranešimai apie kalbos aktualijas, pasirašytas savivaldybės ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos susitarimas. Džiugino meninė programa. Šventinį renginį vedė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šventinį renginį papuošė ir praturtino Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų meninė programa, nuostabi muzika, jausmingos Birutės Paukštienės, Aldonos Čeponienės ir Jurgitos Antonovienės dainos.

Renginys pradėtas Ignalinos gimnazijos mokinių kompozicija „Nepamirški, Lietuva, linų“ pagal lietuvių liaudies dainą „Trepute, martela”.  Daina, šokis ir meninis žodis sujungti į vientisą, gražų ir labai prasmingą kūrinį, apdainuojantį lino kelią. Kompozicijoje meniškai parodyta  ir pagarba kalbai, senosioms tradicijoms, ir naujai šiuolaikinei išraiškai. Elektrinės gitaros ir būgnų muzika trankiai ir energingai palietė širdis, dovanojo geriausius jausmus ir nuteikė labai šventiškai.

Simboliška, kad Lietuvių kalbos dienų renginiai savo kelionę pradeda būtent čia, ryčiausiame Lietuvos krašte. Krašte, kuriame  net ir lenkų okupacijos metais vyravo ir išliko lietuviška dvasia, veikė šv. Kazimiero ir „Ryto" draugijos, buvo įkurtos daraktorių mokyklos, dirbo knygnešiai. „Kalba – tai mūsų tautos išlikimo pamatas. Labai džiaugiamės Ignalinai parodytu dėmesiu. Mes, kaip Lietuvių kalbos dienų sostinė, įsipareigojame renginius išplėsti iki rudens,  kalbai parodyti deramą dėmesį.“– sveikindamas visus susirinkusius ir svečius sakė savivaldybės meras Justas Rasikas.  Jis pasidžiaugė ir  Švenčionių,  Zarasų savivaldybių merų, šių savivaldybių ir Visagino kalbos tvarkytojų dalyvavimu renginyje. Svečiai sveikino ignaliniečius, linkėjo sėkmės Lietuvių kalbos dienų sostinei ir organizatoriams perdavė atvežtus suvenyrus. Renginį organizavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Ignalinos rajono savivaldybė ir viešoji biblioteka. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis pristatė Lietuvių kalbos dienų idėją ir sakė, kad Ignalina pasirinkta ne šiaip sau.  „Tai puikus kraštas, nuostabūs žmonės, graži gamta ir vertinga istorija. Juk Ignalina atlaikė istorinius iššūkius, išgyveno demarkacines linijas, rusinimą ir lenkinimą. Ir ji neleido lietuvių kalbos plotui mažėti, todėl šiandien ir gauna pareigą būti priekyje, o visa Lietuva gali ja didžiuotis". A. Antanaitis dėkojo savivaldybei, labai entuziastingai priėmusiai jo pasiūlymą ir visus kvietė aktyviai dalyvauti renginiuose.

Savivaldybės meras  ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas pasirašė susitarimą, pagal kurį Ignalina 2020 metais paskelbta Lietuvių kalbos dienų sostine. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti organizuodamos ir viešindamos Lietuvių kalbos dienų renginius Ignalinos rajone. Meras komisijos pirmininkui įteikė specialų Lietuvių kalbos dienų sostinės suvenyrą. Tokius suvenyrus gavo visi svečiai.

Lietuvos mokslų akademijos akademikas Bonifacas Stundžia  skaitė paskaitą apie kalbos aktualijas ir savo kalbą pradėjo tarmiškai: „Kalbu tarmi, katra panašį į Jūsų. Esu Ignalinos kaimynas, kilęs iš Utenos krašto, Daunorių kaimo...“. Mokslininkas priminė Kazimiero būgos mintį, kad lietuvių kalba yra marga kaip genys ir mokė nevadinti jos archajiška, nes visos archajiškos kalbos jau išnykę. Mūsų kalba išlaikiusi daugiausia senovės, turinti daug konservatyvių elementų, tačiau ji kuria ir naujoves, yra gyva, besikeičianti. 

Renginiu džiaugėsi Lietuvių kalbos instituto direktorė Albina Auksoriūtė. Ji pristatė instituto  veiklą, šioje įstaigoje veikiantį interaktyvų lietuvių kalbos muziejų. Renginio pabaigoje pristatyta  paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, kurią pristatė Lietuvių kalbos instituto socialinių programų koordinatorė Dovilė Bielevičiūtė. Rankomis liečiami eksponatai pasakoja apie svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindina su lietuvių kalbos istorija,  parodo  jos savitumą, išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste. Ši įdomi paroda bibliotekos atradimų erdvėje bus eksponuojama iki vasario 28 dienos.

Lietuvių kalbos dienų organizatoriai Ignalinoje: Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutas, Ignalinos rajono savivaldybė, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos Miko Petrausko mokykla, Ignalinos krašto muziejus, Ignalinos gimnazija. 

Informacija apie kitus Lietuvių kalbos dienų renginius skelbiama www.ignalina.lt

Fotgrafijų galerija

 

Parengė Lina Kovalevskienė,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
vyr. specialistė ryšiams su visuomene

Svetainėje lankosi 73 svečiai ir nėra prisijungusių narių