Daugiau nei prieš 20 metų didžiausiai Ignalinos rajono mokyklai, Ignalinos 1-ajai vidurinei, suteiktas garbaus kraštiečio geografo Česlovo Kudabos vardas. Nuo 2013 m. gegužės mėnesio mokykla tapo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija.

Mokyklos bendruomenė siekia vertybių ir nuostatų, kuriomis gyvenime ir mokslinėje veikloje vadovavosi profesorius Česlovas Kudaba.

Č. Kudabos žodžiai geografijos klasės stende: „Svarbiausia – gyvenime darbas. Kol šito nesuprasite, tol nesuvoksite gyvenimo prasmės“ – mus įpareigoja kiekvieną dieną atkakliu darbu siekti geresnių rezultatų. Dėkinga mūsų mokyklos geografinė padėtis: šalia mokyklos miškai ir ežerai, daug erdvės. Bet kada galima išeiti tyrinėti gamtą, orientuotis miške pagal gamtos objektus, stebėti metų laikų kaitos požymius. Pradinukai daugiausia keliauja po rajono apylinkes, o vyresni susipažįsta su respublikos įžymybėmis. Tapo tradicija mokslo metų pabaigoje rengti pažintines keliones po artimiausias užsienio šalis. Jau esame aplankę Lenkiją, Čekiją, Švediją, Latviją ir Estiją. Geografinių žinių būtinybę, jų praktinį pritaikymą norom ar nenorom pastebime kiekviename žingsnyje.

Progimnazijos muziejuje, Česlovui Kudabai skirtame kampelyje – nuotraukos, kuriose įamžintos žymaus geografo gyvenimo akimirkos, jo ir apie jį išleistos knygos, originalūs rankraščiai. Bene pats vertingiausias eksponatas – laiko išblukinta kuprinė. Ją mokyklai padovanojo profesoriaus vaikai. Č. Kudabos atminimas yra labai svarbus mūsų krašto tradicijoms, intelektualiniam tęstinumui.

Išėję į kiemą pamatysite ąžuolinį koplytstulpį, kuriame išskaptuoti prasmingi Česlovo Kudabos žodžiai „Mano žemė gerumo pilna“.

Anot Česlovo Kudabos, žmogiškumas – ne vien pozityvus darbas ir kūryba, tai nuolatinis savęs atsižadėjimas. Todėl ir kudabietis turėtų būti darbštus, atsakingas, nebijantis sunkumų, gerbiantis kito žmogaus darbą, neabejingas aplinkai, mylintis gamtą – kitaip sakant – gražus, koks ir buvo Česlovas Kudaba.Todėl mokslo metų pradžios ir uždarymo švenčių ar kitų renginių metu į direktorės klausimą: ,,Kaip gyvenat, kudabiečiai?“ – visada garsiai ir vieningai nuskamba: „Gražiai!“. O baigiantis mokslo metams organizuojamas konkursas „Šauniausias kudabietis“. Tuomet iš gausaus kandidatų būrio išrenkami dešimt per mokslo metus įvairiose veiklose pasižymėjusių mokinių, kurie pagerbiami ir apdovanojami Rugsėjo 1-osios šventėje.

2014 metais progimnazija šventė profesoriaus Česlovo Kudabos 80-ąsias gimimo metines. Sudaryta programa, kuri įtraukė bendruomenę į paminėjimo renginius. Ir jaunieji kudabiečiai, ir mokytojai atliko daug įvairių darbų:

Kovo mėnesį istorijos mokytoja J. Bružaitė Rackevičienė organizavo 6 klasių mokinių viktoriną „Česlovas Kudaba – tas, kuris mokė Lietuvą mylėti“. Viktorinos metu šeštokai sužinojo apie Č. Kudabos vaikystę, asmenines savybes, nuveiktus darbus, išgirdo išmintingų pamokymų. Profesorius – kaip kraštotyrininkas, mėgo bendrauti su paprastais kaimo žmonėmis, jam rūpėjo liaudies išmintis. Todėl mokiniams labai patiko kalbėti ir dainuoti tarmiškai. Renginio pabaigoje viktorinos dalyviai stebėjo vaizdo medžiagą, kurioje mūsų kraštiečiai, asmeniškai pažinoję Č. Kudabą, dalijosi savo prisiminimais. Viktoriną vainikavo „medžio“ pristatymas. Ant jo šaknų mokiniai užrašė tas savybes, kurias turėtų ugdyti savyje kiekvienas kudabietis.

Birželio 5 d. Ignalinos krašto muziejuje surengta paroda „Mano žemė gerumo pilna“. Atidarymo metu progimnazijos direktorė Danutė Jatulė pristatė ekspoziciją, kurioje galima pamatyti Česlovo Kudabos gyvenimo akimirkas įamžinusias nuotraukas, jo rankraščius, knygas, kuprinę, su kuria išvaikščioti Lietuvos kalneliai ir keliauta po pasaulio kalnynus, Ignalinos rajono mokymo įstaigų mokinių piešinius – šiltus ir spalvingus, lyg dovaną savo gimtąją žemę taip mylėjusiam profesoriui Progimnazijos mokiniai parengė meninę programą, skaitė eiles, dainavo ir kalbėjo apie tai, koks turėtų būti tikras kudabietis – savo krašto patriotas, mylintis mokyklą, saugantis gamtą, besidomintis Lietuvos istorija, dalyvaujantis visuomeniniame gyvenime... Jiems pritarė parodos pristatyme dalyvavęs ir prisiminimais dalijęsis Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Česlovas Juršėnas, Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis, Česlovo Kudabos sekretore dirbusi Nijolė Nagurnaitė. Pasak jos, profesorius buvo pats gražiausias žmogus iš visų sutiktų gyvenime. Žmogus iš didžiosios raidės. Jį pažinti ir su juo bendrauti buvo Dievo dovana. Moteris prisiminė, kaip kartu tekdavo eiti pėsčiomis pas žmones, spręsti jų klausimus, rašyti atsakymus, koks Č. Kudaba būdavo dėmesingas, užjaučiantis, įsigilinantis į kiekvieną problemą. Kadangi tuomet sudėtinga buvo gauti kuro, Aukščiausios tarybos deputatas į Ignaliną atvažiuodavo traukiniu. Didžiausią pagarbą ir meilę jis jautė paprastam žmogui ir vertino vidinį grožį. Mėgdavo sakyti: „Pažiūrėk, koks gražus šitas žmogus...“. Tikriausiai smagu būtų profesoriui girdėti tokius žodžius, matyti jo atminimui skirtus piešinius...

Kadangi Č. Kudaba iš lėktuvo galėjo atpažinti ne tik kiekvieną šalies miestelį, bet net kaimus, nes visą kraštą jis buvo apkeliavęs... pėsčiomis, nešinas vien fotoaparatu ir būtiniausiomis tyrinėjimo priemonėmis, tad mokslo metų pabaigoje organizuotas pėsčiųjų žygis. Aktyviausi geografai, kelionių mėgėjai keliavo į Palūšę, į Aukštaitijos nacionalinį parką, prie kurio įkūrimo labiausiai prisidėjo profesorius Česlovas Kudaba. Eidami į Palūšę atidžiai stebėjo kraštovaizdžius, panagrinėjo augalijos pobūdį, vertino žmonių poveikį gamtai. Aukštaitijos nacionaliniame parke išklausė gidės pasakojimų apie Aukštaitijos nacionalinio parko gyvūnus, augalus, kaimų išsidėstymus. Aplankė Palūšės bažnyčią, pilkapio maketą. Vėliau tvarkė botanikos taką. Kitos dienos rytą apėjo dalį Lūšių ežero pakrantės. Diskutavo, bandė modeliuoti situacijas, kaip ledynas sustūmė kalvas, suformavo ežerų dubenis. Tai buvo gera proga pritaikyti per geografijos pamokas įgytas žinias.

Be minėtųjų renginių, progimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo meninėje, sportinėje, mokslinėje bei visuomeninėje veikloje rajone bei visoje respublikoje. Už laimėjimus olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sportinėse varžybose bei pirmenybėse buvo apdovanoti sertifikatais, diplomais, padėkos raštais. 80 svariausių bei ypatingiausių laimėjimų buvo atrinkta į stendą „Sėkmingų darbų keliu“, skirtą Česlovo Kudabos jubiliejui paminėti

Ne tik šiais Č. Kudabos jubiliejiniais metais, bet ir kasmet profesoriaus vardas progimnazijoje įprasminamas tradicine veikla. Džiugu, kad Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos moksleiviai, mokytojai didžiuojasi esą kudabiečiai, stengiasi įprasminti profesoriaus Česlovo Kudabos atminimą ir auginti šiame krašte profesoriaus pasėtus gėrio bei grožio daigus.

Autorė Roma Šakalienė,
geografijos mokytoja metodininkė

Svetainėje lankosi 32 svečiai ir nėra prisijungusių narių